Ta vare på Oslofjorden…..

    Fjordfisker 200  Rundt to millioner brukere sogner til Oslofjorden, som dermed med rette kan kalles Norges viktigste friluftsområde. Allikevel mangler en helhetlig plan for bruk av fjorden. Nå kommer kravet om en bedre koordinering av forvaltningen, slik at fjordens potensiale utnyttes til beste for alle som sogner til Østlandets blå perle

Les mer >>>