Skal du til Finnmark i sommer….

Litt om Finnmark:

dsc00625.jpg

Fra Hønseby på Seiland. Foto: Vestfoldfotografen/PTAfoto/Jan E. Thorstein

Finnmarksvidda i sør har to tettsteder, Kautokeino i vest, og Karasjok i øst med henholdsvis 2 941 og 2 785 innbyggere (pr 1. april 2010). Sistnevnte er sete for Sametinget og NRK Sámi Radio. Arealmessig erKautokeino med sine 9 707 kvadratkilometer Norges desidert største kommune, etterfulgt av Karasjokmed sine 5453 kvadratkilometer.

Alta og Hammerfest ligger vest i fylket, med henholdsvis 18 762 og 9 774 innbyggere. Helt nord i fylket finner vi Norges nordligste by –Honningsvåg, med 2 367 innbyggere. I øst finner man Sør-Varanger med 9 826 innbyggere, Norges østligste byVardø samt fylkeshovedstaden Vadsø, med hendholdsvis 2 111 innbyggere og 6 095 innbyggere. Åtte promille av arealet i Finnmark, under 40 km², er areal innenfor tettsteder med innbyggertall på over 200 personer. På dette arealet er 72 prosent av fylkets befolkning bosatt. Befolkningen bor tettest i kommunene Båtsfjord og Vardø hvor 99 prosent var bosatt i tettsted i 2005. Befolkningen bor mest spredt i Deatnu-Tana, hvor 81 prosent bodde utenfor tettsted i 2005.

Andre byer og tettsteder er Lakselv med 2 146 innbyggere, Tana bru med 565 innbyggere, Båtsfjord med 2 058 innbyggere og Bjørnevatn med 2 419 innbyggere.

Finnmark har en samlet kystlinje på 6 844 km, medregnet 3 155 km kystlinje på øyer. Utstrukket utgjør dette en distanse tilsvarende 1/6 av jordas omkrets. Nær 12 300 personer eller 16,6 prosent av fylkets befolkning var i 2000 bosatt i 100-metersbeltet langs kystlinja.

Kilde: Wikipedia Creative Commons

Reklamer