På gjengrodde skinner på Numedalsbanen

Det er lenge siden de såkalte skinnebussene hadde sine siste turer på den ca. 10 mil lange jernbanelinja mellom Kongsberg og Rødberg i Numedal. Skinnebussen hadde sjarm og sjel, og inntil et par ganger daglig trafikkerte den strekningen. I en tid der veier og kjøredoninger var få og skrøpelige, oppfylte den dølingenes behov for transport og bevegelse. Den var ikke bare et lokomotiv for vognene bak – den var også et bindemiddel og et samfunnslokomotiv for hele dalen. Mye av sjarmen og sjelen ligger igjen i de gamle stasjonsbygningene og skinnetraseen som siden den gang har blitt delt inn i tre nesten like store soner. Den vestre tredjedelen mot Rødberg er blitt til en turrute for dresinsykling

Les mere her på UTE-BLOGGEN.

Utebloggen_numedalsbanen_