Tømmer til båttransport….

Store mengder tømmer blir nå lagret på den såkalte Sikatomta i Larvik. Mange nyskjerrige mennesker trodde det nå var jernbanen og sporet som tidligere gikk helt ut ti havneområdet som skulle ta seg av den videre transporten, men ved en telefon til rette instans ble det opplyst at det nok var båttransport som ventet på…