Trekølmile under brenning i Hedrum

Brenning av trekøl var ei stor og viktig næring i vårt distrikt så lenge de gamle jernverka var i drift. Denne viktige næringa døde ut da jernverka ble nedlagt sist på 1860-tallet. På Seierstad i Hedrum er det imidlertid en som har tatt opp igjen denne gamle kunsten. På bildet ser vi Hans Johan Kvist…