Stopp rovdyras herjinger!

  Rovdyrbestanden er ute av kontroll, og gir sterkere press på beitenæringa i stadig nye områder. Årsmøtet i Norges Bondelag er svært bekymra for framtida til beitenæringa. Bestandsmålene må ned. Det haster å ta ut rovdyr nå før beitenæringa utraderes i store deler av landet. Årets beitesesong har nettopp starta, men allerede er dyrelidelsene og…

Advertisements

Våren i rypefjellet- RypeRapporten fra et knippe fjellstyrer

Rypehøsten 2016 viste generelt en svak positiv utvikling i forhold til økning i rypebestandene hos fjellstyrene. Mange fjellstyrer gjennomførte jakt med en del begrensninger i håp om at den positive bestandsutviklingen skulle vedvare. Fjelloppsynet i mange statsallmenninger er mye ute og har oppsummert forholdene i rypefjellet i løpet av senvinteren og våren. Foreløpig ser det…

Ja, vi trives i barnehagen!

De fleste liker seg i barnehagen, viser meningsmåling blant barnehagebarn. FOTO: Norlandia Barnehagene Over 800 femåringer i 60 barnehager over hele landet har deltatt i spørreundersøkelsen. 94 prosent svarer at de trives veldig godt eller godt i barnehagen. – Det vanlige er å spørre foreldre i brukerundersøkelser om hvordan barna trives i barnehagen. Nå har…