Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel i Nore og Uvdal kommune 2018

Med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav, jf. Lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordloven) § 3 og § 11, har Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk den 23.08.2018 fastsatt midlertidig forskrift om utsatt frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav. § 1.…

Reklamer

Oppstart av ny helikopterkontrakt i Hammerfest

  1. september har Eni Norge, i partnerskap med Equinor, oppstart av en ny helikopterkontrakt i Barentshavet med Bristow Norway AS. Kontrakten omfatter helikoptertjenester fra basen i Hammerfest knyttet til mannskapsbytter og SAR (Søk og Redning) for begge selskaper. Den er er den siste i rekken av kontrakter som Eni Norge gir leverandører med base…

IKEA rigger seg for fremtiden…..

IKEA Norge har satt i gang et omfattende endringsprogram for å imøtekomme nye markedsutfordringer og kunne tilby enda mer kundetilpassede tjenester. Et nytt IKEA skal skapes på tre år. – IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Men med økende urbanisering, fokus på bærekraft og digitalisering, er ikke hverdagen som den…

Egypt tilbake på rutekartet fra Torp.

Endelig kommer eksotiske og spennende Egypt tilbake på Torps rutekart. Amisol reiser setter igjen opp direkterute til Sharm el Sheikh i Egypt fom den 21. desember i år, og vil fly charterturer gjennom hele vinteren til og med 26. april 2019. «Dette er gledelige nyheter for alle reisende i Torp-regionen. Egypt er en meget spennende…

Knaskerøttene tilbake i orginalposen….

Knaskerøtters ORGINALE pose er nå på vei inn igjen i Norges dagligvarebutikker! Etter å ha vært markedsført i forskjellige emballasjer kommer nå knaskerøttene tilbake som i «gamledager». Etter 9 år er Knaskerøttene igjen tilbake til forbrukerne i sin orginale pose. Kan foreløpig kjøpes på KIWI, men om ikke lenge er de å finne i de…