Vil øke bøtesatsene for ulovlig utførsel av fisk

NHO Reiseliv mener et viktig bidrag for å få redusert smugling og tyvfiske vil være å øke bøtesatsene. – Boten for ulovlig utførsel av fisk er altfor lav, sier NHO Reiseliv-direktøren. NHO Reiseliv har denne uken sendt et brev til Justisdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og statsadvokatembetet, med krav om en betydelig økning av bøtesatsene for…

Reklamer

Norwegian og Widerøe inngår avtale om samarbeid

  Norwegian og Widerøe undertegnet fredag en samarbeidsavtale som for første gang vil gi reisende på innenriksruter i Norge mulighet til å fly sømløst med Widerøe og Norwegian. Det blir økt konkurranse på det norske innenriksnettet når Widerøe om kort tid åpner for bestilling av Norwegian-flygninger og gjennomgående reiser på sine anbudsruter i Norge. I…

Båndtvang i gamle LARDAL kommune

Det er nå meldt kaldere vær og vi frykter at rådyrene skal gå gjennom skaren, mens bikkjene flyter oppå. Derfor har vi nå innført ekstraordinær båndtvang, sier Lasse Krogstad i viltnemnda. Ekstraordinær båndtvang gjelder for gamle Lardal kommune og gjelder inntil videre. Dette for å beskytte viltet mot unødvendig stress og mot den ekstrabelastningen løse…

Fare for takras….. Se opp!

Det er meldt væromslag, og det lønner seg å se opp. Det er overhengende fare for takras. Mildere vær gir bevegelse i snø og is på tak. Det drypper litt, fryser til, sklir litt, og så kommer takraset. – Det hviler et særlig ansvar på gård- og huseiere om å bidra til trygg og fremkommelig…

Innbrudd i datasystemene til Sykehuspartner i Helse Sør-Øst

Mandag 8. januar ble Sykehuspartner HF varslet av HelseCert (Norsk Helsenett SF) om at det pågikk unormal aktivitet mot datasystemer i regionen. Det er avdekket innbrudd i datasystemer og trusselaktøren er en avansert og profesjonell aktør. Sykehuspartner HF og Helse Sør-Øst RHF ser svært alvorlig på situasjonen, og innbruddet er meldt til politiet. Både Helse…