Strenge tiltak mot skogbrann

En rekke tiltak settes inn for å hindre at skogsdrift skal utløse branner i sommer. Mange aktører bidrar nå i et bredt, forebyggende arbeid. – Skogsdrift kan innebære betydelig risiko for antennelse av brann når det er tørt, så forebyggende innsats og bevisstgjøring innen berørte bransjer er svært viktig, sier Kjetil Løge, direktør i Skogbrand.…

Reklamer

HØNA AGDA

Mett og tilfreds etter et større inntak av nykokte reker med skummende fluidum som tilbehør, sitter jeg og døser i godstolen lørdagskvelden før påske. På ett tv borte i kroken får deltagerne i ett norsk humor program lov til å gapskratte av sine egne vitser sammen med en hermetisk latter. Uten helt å forstå underholdningsverdien…

Nå starter bålforbudet

Mandag 15.april inntreffer det generelle bålforbudet, for å forhindre skog- og lyngbrann. Noen steder kan du likevel tenne bål, så lenge du bruker hodet. Lov å bruke hodet Forbudet som inntreffer nå på mandag gjelder all utmark, det omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder. Det er likevel ikke et totalforbud, slik det var…

Ulvespor observert i Lågendalen

Har sett spor som kan stamme fra ulv Det er observer spor som kan stamme fra ulv, langs Numedalslågen sør for Kongsberg by. Espen Marker fra Statens naturoppsyn bekrefter at de har fått inn melding om spor ved Numedalslågen – som kan være fra ulv. iflg. Lågendalsposten