På Løvås går det unna med rivingen….

Allerede etter en dags riving så er det meste av hovedhuset revet og lagt i containere.

NM korpsdrill 2020 som skulle gått i LARVIK avlyses

NM skolekorps og NM korpsdrill er en viktig møteplass for over 10.000 musikanter og drillere. Konkurransene foregår helgen 19.-21. juni, i Stavanger (brass) og Larvik (janitsjar og korpsdrill). Med bakgrunn i regjeringens gjeldende retningslinjer, ser vi oss nødt til å avlyse årets norgesmesterskap.– Korpsene og drillerne våre får ikke forberedt seg som vanlig. Inn mot…

I løpet av de neste 14 dagene er bygningene på Løvås i Lardal borte.

Entreprenørfirmaet Mortensen as har fått i oppdrag å rive hovedbygningen og låven på Løvås. Som del av generasjonsskiftet i Treschow-Fritzøe, har Victoria Stang Treschow overtatt eiendommen Løvås. Gammel gård Løvås, også kalt Lauvås, ligger på om lag 400 meter over havet og skal være det høyestliggende gårdsbruket i Vestfold. Gården ligger helt nordøst i Lardal,…

Vårlyset

Jeg kan ikke tenke meg et finere lys enn vårlyset. Og særlig kommer det til uttrykk ute ved havet. Her er det ingen ting som stenger for lyset. Havet, med det kraftige solglitteret, ligner hamret sølv. Sølv som stadig forandrer karakter etter bølgenes bevegelser.Jo, det er godt å vandre her ute etter vinteren mørke. At…

Ber kommunene om hjelp til å spre turtrafikken

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, mener friluftsliv aldri har vært viktigere for folkehelsen i Norge, og ber nå kommunene om hjelp til å informere innbyggerne om alternative turruter. Norsk Friluftsliv er bekymret for trengsel og samling av store folkemengder på de meste populære tur- og utfartsstedene i påsken, grunnet korona og hytteforbud. – Kommunene…

Vi må være forberedt på flom

Med mye snø i fjellet, er det alltid en viss spenning knyttet til vårflommen. Vi må sørge for å være godt forberedt! Vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet vårt.Hvis snøen smelter raskt og det samtidig kommer regn, kan det utvikle seg til en skadeflom som rammer bebyggelse, infrastruktur og jordbruksarealer som ligger nær vassdragene. Mange husker storflommen på Østlandet i juni 1995, som fikk navnet «Vesleofsen» og var en vekker for hele…

Koronasituasjonen søndag kveld

Mistet oversikten? Her er en kjapp oppdatering søndag 29. mars:  Virus-situasjonen nå: 4 245 er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge. 316 er innlagt på sykehus, 91 ligger i respirator. 26 er døde.  Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet uttalte til Dagsrevyen søndag kveld at smittetallene har en «jevn stigning» som tyder på at «tiltakene virker». Helsemyndighetene mener vi fortsatt befinner oss i fase to av epidemien, før…