E18 I LARVIK LEGGES OM NATT TIL LØRDAG

Statens vegvesen vil lede E18-trafikken over til den nye Farrisbrua og Martineåstunnelen natt til lørdag 24. mars. Det åpnes da kun ett felt i hver retning, med fartsgrense 70 km/t, siden det fortsatt gjenstår noe testing av styring og overvåkingsutstyr. En full åpning av fire felts E18, med 100 km/t, vil skje i slutten av…

Reklamer

Husk sommertid fra søndag 25. mars

Natt til søndag 25. mars klokken 0200 starter sommertiden. Det betyr at klokken skal stilles én time fram og at den lyse årstiden er på vei. Fram eller tilbake?  Mange husker ikke om klokken skal stilles fram eller tilbake ved overgang til og fra sommertid. En huskeregel er denne: Ta utgangspunkt i at man ser…

Regjeringens satsing på yrkesfag fungerer

Nedgangen i antall søkere til yrkesfag har snudd, og for første gang på flere år er det en økning i antall søkere. Yrkesfag øker i popularitet De siste årene har regjeringen gjort en rekke tiltak for å øke søkertallene til yrkesfag. Noen av tiltakene regjeringen har igangsatt, er å øke lærlingtilskuddet, skjerpe kravet om bruk…

Verdens fineste pels er norsk

Det siste året har danske Kopenhagen Fur utviklet merkevaren «Norwegian Type». Merkevaren symboliserer høyeste kvalitet både på pels og dyrevelferd. – Ja, Norwegian Type er best i verden, bekrefter Steinar Davidsen. Sammen med Torkil Tveter har Steinar Davidsen ansvar for sorteringen av verdens fineste pels, hos Kopenhagen Fur. – Norske skinn er verdensledende i kvalitet.…

Formannskapet i Larvik på studietur med hotellovernatting i Oslo – riktig ressursbruk?

BedreLarvik reagerer på at 150.000-200.000,- kr (grovt estimat) brukes på en 2 dagers studietur og dialogmøte med BaneNor med tilhørende hotellovernatting i Oslo. Ordfører sendte ut en innkalling datert den 16.3.2018 til studietur- og dialogmøte (se foreløpig program under) med BaneNor med middag og hotellovernatting i Oslo fra den 10. til 11.4.2018. BedreLarvik er bekymret og…

Skal Norge gro igjen? Melkekua er en del av løsningen

Av: Rose Bergslid, rådgiver, Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Et viktig mål for jordbrukspolitikken er å tilby oss melk og kjøtt som kommer fra dyr som i hovedsak eter det graset som vokser rundt om i bygdene våre. Skal bøndene klare dette må disse grasressursene brukes over hele landet. Men målsetting og utvikling går…