Holmsfoss viste seg fram på årets siste dag….

Utallige er bildene som er tatt i Holmsfoss gjennom årene og til alle årstider. På den siste dagen i 2014 viste Holmsfoss seg fram vinterlig og staselig. Ja da er det bare 5 måneder igjen til laksefiskerne igjen inntar fossen i håp om å få en riktig storing på kroken.

Ny økning for barkbillene…..

En tørr og varm sommer i 2014 har gitt økning i antall barkbiller. Etter flere fuktige somre med nedgang i barkbillefangstene ser vi en generell økning i 2014. – Denne økningen settes i sammenheng med at høy temperatur og lite nedbør på forsommeren har vært positivt for granbarkbillenes flukt og formering. Lite angrep på levende…

En løshundfri Bøkeskog….

Skiltene om adferdsregler har kommet på plass i Bøkeskogen. Nå skal hunder føres i bånd HELE året. All ferdsel skal, også organisert ferdsel slik som trenings og idrettsaktivitet, samt ferdsel på sykkel og til hest skal skje på merkede / tilrettelagte stier og gruslagte områder.

Litt føre var……

Fra meteorologisk institutt er det sendt ut varsel om flom, gult nivå, for Telemark og Østlandet pga regn. Les mer .. Og med et så stort nedslagsfelt som Farrisvannet har kan det bli mye vann i den store «dammen».

Stormen herjer i nord….

Flere fergeavganger og en bussrute er kansellert i Vest-Finnmark. To vegstrekninger er stengt i vest på grunn av uvær. Ifølge Brannvesenet i Hammerfest er vindstyrken oppe i 25–30 meter i sekundet. Det har medført at tunge gjenstander som tilhengere har blitt løftet av bakken. – Folk har parkert dem slik at vinden har fått tak…

Vanebudammen og Siljanvassdraget….

Siljanvassdraget, vassdrag med utspring ved Skrimfjella i Kongsberg kommune, Buskerud. Løper sørover inn i Siljan kommune i Telemark, med følgende vann, Mykle, Sporevann, Mjøvann, Vanebuvann, Opdalsvannet, Gorningen og Lakssjø før det renner inn i Farrisvannet og over grensen til Larvik kommune i Vestfold, I søndre enden av Farrisvannet går Farriselva gjennom deler av Larvik by…

Høstferie med høstfarger….

Kalde og stadig kortere dager pynter nå naturen med gule, oransje og røde høstfarger. Det er ikke forfengelighet som gjør at trærne skifter farge. De sommergrønne bladene er fulle av klorofyll, et stoff som gjør at plantene klarer å bruke sollyset til å omdanne CO2 fra luften og vann fra bakken til sukker og oksygen.…

Larviks nye beach…..

Numedalslågen tar med seg store mengder sand på sin ferd nedover mot Larviksfjorden og noe av den har laget en ny fin sandstrand langs Revstien som går langs munninga og ut mot Heyerdahl’s Kontiki monument på tuppen av Revkaia.