Ny økning for barkbillene…..

En tørr og varm sommer i 2014 har gitt økning i antall barkbiller. Etter flere fuktige somre med nedgang i barkbillefangstene ser vi en generell økning i 2014. – Denne økningen settes i sammenheng med at høy temperatur og lite nedbør på forsommeren har vært positivt for granbarkbillenes flukt og formering. Lite angrep på levende…

En løshundfri Bøkeskog….

Skiltene om adferdsregler har kommet på plass i Bøkeskogen. Nå skal hunder føres i bånd HELE året. All ferdsel skal, også organisert ferdsel slik som trenings og idrettsaktivitet, samt ferdsel på sykkel og til hest skal skje på merkede / tilrettelagte stier og gruslagte områder.

Stormen herjer i nord….

Flere fergeavganger og en bussrute er kansellert i Vest-Finnmark. To vegstrekninger er stengt i vest på grunn av uvær. Ifølge Brannvesenet i Hammerfest er vindstyrken oppe i 25–30 meter i sekundet. Det har medført at tunge gjenstander som tilhengere har blitt løftet av bakken. – Folk har parkert dem slik at vinden har fått tak…