Vanebudammen og Siljanvassdraget….

Siljanvassdraget, vassdrag med utspring ved Skrimfjella i Kongsberg kommune, Buskerud. Løper sørover inn i Siljan kommune i Telemark, med følgende vann, Mykle, Sporevann, Mjøvann, Vanebuvann, Opdalsvannet, Gorningen og Lakssjø før det renner inn i Farrisvannet og over grensen til Larvik kommune i Vestfold, I søndre enden av Farrisvannet går Farriselva gjennom deler av Larvik by og ut i Larviksfjorden. Vassdraget er bygd ut med fire kraftstasjoner (i alt 21,4 MW) og reguleringer i sju vann.

Vanebudammen, Foto: Reidar Nordkveldemoen ©

Vanebudammen, Foto: Reidar Nordkveldemoen ©

Ved Vanebudammen blir nå vannet ledet i kraftgate til Kraftstasjonen ved Hogstad slik at det bare er vann i elva ved store nedbørsmengder.

Vanebudammen dengang det var tømmerfløting i vassdraget. Foto: Siljan Historielag

Vanebudammen dengang det var tømmerfløting i vassdraget.
Foto: Siljan Historielag

Tømmerfløting ved Vanebudammen i Treschow-Fritzøes skoger i Siljanvassdraget. Fotografiet viser en betongdam med jernrekkverk på fallsida. Nederst til høyre på bildeflata ses en masse tømmer som er lenset inn mot ei tømmerrenne, som førte virket forbi fossefallet. Da fotografiet ble tatt arbeidet tre fløtere med haker med å få stokkene riktig inn på tømmerrenna. En del andre frakkekledde herrer som står på dammuren er antakelig representanter for skogadministrasjonen som var på befaring. I bakgrunnen skimtes et løp der vannet fosser ut og de tette skogene på motsatt side av vassdraget. (Se bildet under.)

Vanebudammen med tømmerfløtere, bildet tatt ca. 1920. Foto: Siljan Historielag

Vanebudammen med tømmerfløtere, bildet tatt ca. 1920.
Foto: Siljan Historielag

Reklame