Håper på penger til Bratsbergbanen….

http://www.varden.no/nyheter/haper-pa-penger-til-bratsbergbanen-1.8149403