Norske hunder bruker minst antibiotika

En fersk europeisk undersøkelse viser at norske veterinærer er de mest ansvarsfulle når det kommer til bruk av antibiotika hos selskapsdyr. Danskene er verst i klassen. Mens hele 21 prosent av hundene i Danmark foreskrives antibiotika, får kun fem prosent av de norske hundene slike medisiner, viser en omfattende europeisk undersøkelse utført av AniCura, som…

Julemesse og Julegran-tenning i Svarstad

Lardal Hobby og Kunst arrangerte julemesse i Klokkergården, med mange utstillere med strikkevarer, honning, malerier etc. Etter arrangementet på Klokkergården samlet Lardølene seg ved kirken hvor julegrana skulle tennes.  Og under et skikkelig regnvær ble lysene på juletreet i Svarstad tent. Det var gang rundt treet til julemusikk fra Svarstad «Hornorkester»

Nå er julegrana tent på Steinsholt

I dag ble tradisjonen tro julegrana tent på Steinsholt Marked i Lågendalen.  Store og små, eldre og yngre hadde møtt fram til Steinsholt Marked’s hyggelige arrangement med tenning av julegrana, gang rundt treet og julefortelling av Bjørn Bergene.  Lågabrass spilte de kjente julesangene. Nissemor hadde også overraskelser med seg til de yngste, og det var…