Rekordstor oppslutning om strandrydding

Økt oppmerksomhet rundt plastforsøpling i havet gjør at frivillige strømmer til Strandryddedagen. Du kan ikke ha unngått å få det med deg på en eller annen måte: Havet oversvømmes av plast og annet avfall. Hvis vi ikke tar tak, kan vi ha mer plast enn fisk i havet innen 2050. Medieoppslagene rundt dette har vært…

Lever farlig i fjøset

Mange bønder tar farlige sjanser når de arbeider med dyr, viser ny undersøkelse. Bedre rutiner kan redusere ulykkestallene betydelig, mener landbrukseksperter. Det er svært vanlig at bøndene gjør jobben alene når dyr skal flyttes, viser undersøkelsen, som er utført av Agri analyse for Landbruksforsikring. Om lag en tredjedel svarer at de som regel eller alltid…

Skaper laksefiskeglede hos ungdom

Camp Villmark er et tilbud til ungdom i alderen 14-18 år, der de tilbys fiske og opphold i noen av de beste lakseelvene vi har i Norge. Målet er at ungdom skal få god opplæring, erfaring og kunnskap om laksefiske. Gode fiskeopplevelser legger grunnlaget for et livslangt engasjement for den fantastiske villaksen. Vellykket satsing Camp…