Statnett ansetter geiter

Statnett skal finne ut om geiter kan brukes til å holde vegetasjonen nede under kraftledningene. Gjennom et prøveprosjekt med 15 geiter, skal Statnett undersøke hva slags effekt beiting har på veksten av buskas og kratt i kraftgatene. – I dag utfører vi vanligvis flatehogst i kraftgatene hvert åttende år. Alt som kan vokse høyt nok…

Med fredsarbeid på agendaen

«På grunn av og til tross for»….Helga Arntzens fargerike livshistorie har nå blitt samlet mellom to permer av forfatter Oddvar Schjølberg. Hvite busser til Auschwitz og Aktive Fredsreiser er to velkjente begreper i hele Norge. Ikke minst som en vaksine mot nynazisme og fremmedhat. Siden starten har flere hundre tusen ungdommer deltatt på de holdningsskapende tematurene…