Smeden i Hedrum.

Er du en av de over 800 tusen som fulgte med på NRK-serien «Anno» tidligere i vinter, vet du at å beherske smedfaget kunne være helt avgjørende i tilværelsen på 1700-tallet. I dag derimot er smedfaget nærmest utryddingstrua og betegnes som et rødlista håndverk. Stampesmeden i Østre Hedrum har imidlertid gjort smedfaget til heltidsyrke. Helt…

15 mill kr ekstra ……

Regjeringen nå lagt fram et budsjettforlik hvor Kulturminnefondet får en økning på ca 20% fra 65 mill kr til 80 mill kr for 2015. Dette bidrar til en vesentlig bedring av rammevilkårene for eiere av kulturminner. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for private eiere, og med denne store økningen vil vi i langt større grad bidra…

Østerdalsstuer – boklansering

Torsdag 6 november ble den nye boka om østerdals-stuer lansert på Glomdalsmuseet i Elverum. Boka bygger på et registreringsprosjekt i regi av Kulturminnefondet og Hedmark fylkeskommune. Ved bruk av flere registre  og god lokalkunnskap, har Per Hvamstad registrert østerdalsstuer fra Elverunm i sør til Os i Østerdalen i nord. Totalt 450 objekter er registrert. Fra…

Verdens største rakfiskfestival på Fagernes

I år er det 21 år siden Fagernes Handelsstands Forening for første gang arrangerte Norsk Rakfiskfestival. Helt siden den gang har festivalen vært en møteplass for produsenter av gode norske kvalitetsprodukter. Festivalen har blitt kjent over hele Norge som en festival som fremmer norsk matkultur, spesielt rakfisk fra Valdres. Rakfisk fra Valdres er ørret fra…

Vanebudammen og Siljanvassdraget….

Siljanvassdraget, vassdrag med utspring ved Skrimfjella i Kongsberg kommune, Buskerud. Løper sørover inn i Siljan kommune i Telemark, med følgende vann, Mykle, Sporevann, Mjøvann, Vanebuvann, Opdalsvannet, Gorningen og Lakssjø før det renner inn i Farrisvannet og over grensen til Larvik kommune i Vestfold, I søndre enden av Farrisvannet går Farriselva gjennom deler av Larvik by…

Staten overtar ansvaret for Norsk Maritimt Museum

Fra 2015 er det Staten ved kulturdepartementet som overtar ansvaret for den offentlige finansieringen av Norsk Maritimt Museum. Det opplyste kulturminister Thorhild Widvey da hun på Bygdøy i ettermiddag åpnet museets jubileumsutstilling ”Til sjøs!” I sin åpningstale berømmet Thorhild Widvey Norsk Maritimt Museum og dets partnerprogram, der store deler av den maritime næringen har bidratt…