130 på Einar Skaatan-kveld på Hedrum bygdetun

Det blei en skikkelig bygdekveld på Hedrum bygdetun søndag, da en av Lågendalens store sønner, Einar Skaatan, blei løfta fram. Det har i mange år vært jobba med å samle alt det som Einar Skaatan skreiv i de lokale avisene, og nå foreligger en stor del av stoffet i bokform, i boka «Der rinner en kilde». I den 340 sider tjukke boka vil interesserte finne en enorm mengde lokalhistorisk stoff fra Lågendalen.  Einar Skaatan, som levde fra 1907 til 1988, var en ualminnelig aktiv skribent, som fikk med seg det meste av små og store begivenheter i «Lågendalen og omegn» i de mange år han skreiv for lokalavisene i området.

Kvelden bød på fine innslag med opplesning fra Einar Skaatans mangesidige produksjon, og Dusinet sang flere av Skaatans både kjente og noe mer ukjente salmer.

Einar Skaatans datter, Anna Einarsdottir Skaatan, hadde full jobb med å signere bøker utover kvelden. Videre utover vil boka bli til salgs på kjøpesentrene i Lågendalen og på Hedrum bygdetun. Dette er jo den perfekte julegave til folk med tilknytning til Lågendalen.

Hedrum_bygdetun_Skaatan_059

Her er fire av bokkomiteens medlemmer samlet. Fra venstre leder John Grimholt, Johan Paulus Vallestad, Odd Bjerke og Torhild Utklev. Hans Olav Holt var ikke til stede. Foto: Tor Bjørvik

Hedum_bygdetun_skaatan_038

Einar Skaatans datter, Anna Einarsdottir Skaatan, takket Hedrum historielag og alle involverte for at så mye av hennes fars skriverier nå var kommet ut i bokform. Foto: Tor Bjørvik

Reklame