Et nytt godt år for Hedrum historielag

Hedrum historielag avholdt sitt årsmøte på Hedrum bygdetun torsdag kveld, med ca 60 medlemmer til stede. Sekretær Egil Hem la fram en fyldig og velskrevet årsberetning, som viste stor aktivitet på alle fronter. Ett av høydepunktene var nok utgivelsen av boka «Der rinner en kilde», som er en samling av avisartikler fra Einar Skaatan gjennom…