Et nytt godt år for Hedrum historielag

Hedrum historielag avholdt sitt årsmøte på Hedrum bygdetun torsdag kveld, med ca 60 medlemmer til stede. Sekretær Egil Hem la fram en fyldig og velskrevet årsberetning, som viste stor aktivitet på alle fronter. Ett av høydepunktene var nok utgivelsen av boka «Der rinner en kilde», som er en samling av avisartikler fra Einar Skaatan gjennom mange år.

Takket være iherdig innsats fra mange medlemmer ble det et svært godt økonomisk resultat. Det kan nevnes at bare på søndagsåpent har over 200 av lagets medlemmer vært i sving. Antall medlemmer totalt er ca 640.

Åsta Herland ønsket å fratre som leder, og som ny leder ble valgt Asbjørg Holt Samuelsen. Ellers gikk Ragnhild Tidemansen og Per Dag Nordkvelde ut av styret, mens Åge Næss og John Grimholt kom inn som nye styremedlemmer. Gjenstående i styret er nestleder Kristian Røed, sekretær Egil Hem og styremedlem Solveig Hvaal Støvland. Kristian Røed ble ny leder for Tunkomiteen etter Ragnhild Tidemansen, og John Grimholt ble ny leder for Samlingskomiteen etter Per Dag Nordkvelde.

009

Fremdeles dame på toppen i Hedrum historielag. T.v. påtroppende leder Asbjørg Holt Samuelsen. T.h. Åsta Herland, so m gikk av etter to år i lederstolen. Bak står styremedlem Solveig Hvaal Støvland klar med blomsterbukett. Foto: Tor Bjørvik.

Årsmøte 12.2.2015. Foto Reidunn Bjørnøe

Det var en lydhør forsamling som fulgte årsmøte forhandlingene på Hedrum bygdetun. Foto: Reidunn Bjørnøe.

Reklame