Vil du jobbe som budeie sommeren 2015?

Nordgardsetra 4H-seter er et herlig setertun fra slutten av 1800-tallet i Indre Vestfold, på Vindfjell i Lardal Kommune. Her driver 4H Vestfold besøks seter med seterkurs for ungdom i skolens sommerferie. Nordgardsetra 4H-seter er åpen for besøkende alle dager og årlig besøkes 4H-setra av mellom 5 – 7000 mennesker i alle aldre.

D2X_4028_red_700

Nordgardsetra Foto: Jan E. Thorstein©

 

Nordgardsetra 4H-seter er pr. i dag Vestfolds eneste 4H-gård.

På 4H-setra har vi melkekyr som melkes hver dag og flere andre dyr som trenger stell. Melken videreforedles til smør, prim, rømme, oster og andre melkeprodukter i matretter, men først og fremst er melken basis i vafler og sveler for salg.
Ukentlig arrangeres kurs i seterstell for barn og ungdom, det er plass til 12 personer på hvert kurs. De gjennomfører 4H-prosjekt i seterstell og er med i den daglige driften på 4H-setra.
Vi har en gjestebu som er åpen hver dag for servering av vafler, sveler, lefser, kaffe/te og saft, og rømmegrøt i helgene.

Vi trenger flere budeier/kursinstruktører som kan jobbe med arbeidsoppgaver som er nevnt gjennom sesongen. Det er viktig at du liker å jobbe med ungdom i tillegg til å ta aktiv del i daglig dyrestell på setra.
Les mer om, og se bilder fra Nordgardsetra 4H-seter på:
www.facebook.com/Nordgardsetra4hSeter
Endelig utlysning kommer over nyåret, men har du/dere noen tanker eller interesse for en slik sommerjobb – ta gjerne kontakt med sjefsbudeia Bianca!

Epost: nordgardsetra@gmail.com eller tlf Bianca 47755178

Reklame