15 mill kr ekstra ……

Regjeringen nå lagt fram et budsjettforlik hvor Kulturminnefondet får en økning på ca 20% fra 65 mill kr til 80 mill kr for 2015. Dette bidrar til en vesentlig bedring av rammevilkårene for eiere av kulturminner. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for private eiere, og med denne store økningen vil vi i langt større grad bidra til å minimalisere tapet av kulturminner.

Kulturminnefondet og Riksantikvaren er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddelaktører for bevaring av det store mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Denne store økningen gir muligheter for bedre bevaring, økt bruk og verdiskaping, samtidig som kulturminnene blir tatt vare på som grunnlag for kunnskap og opplevelse.Kulturminnefondet