Coop Prix i Svarstad legges ned

Svarstad mister en av sine 2 dagligvarebutikker.

For liten omsetning i forhold til utgiftene gjør at butikken nå stenger dørene. Butikken måtte gjennom en omfattende utbygging for å tilfredstille tidens krav og dette var det rett og slett ikke penger til. Den ønskede tomta nærmere riksveien som var aktuell for et nybygg ble for stor og altfor kostbar og bygge ut. De 5 ansatte i Coop Prix er tilbudt jobb innen Coop Prix.

Coop Prix Svarstad.  Foto: Jan E. Thorstein

Coop Prix Svarstad.
Foto: Jan E. Thorstein