Strenge regler for import av kjøtt fra afrikanske land til Norge

Mattilsynet logo

I forbindelse med ebola-utbruddet er det stilt spørsmål om i hvilken grad det foregår import av kjøtt fra afrikanske land til Norge. Import av kjøtt fra Afrika til Norge foregår i begrenset grad, og da underlagt streng kontroll.

Det er ingen åpning i regelverket for innførsel av kjøtt fra ville dyr i tropiske strøk, såkalt «bushmeat», som potensielt kan overføre smitte.
Privat import

All privat import av kjøtt fra Afrika til Norge er forbudt. Dette gjelder både kjøtt som tas med i bagasjen hjem fra reiser, men også alle andre former for privat import som f.eks med postpakker. Kjøtt som blir forsøkt innført til Norge på denne måten blir stanset og beslaglagt i tollen.
Kommersiell kjøttimport

Det foregår en viss import av kjøtt fra Afrika for salg i Norge. Dette dreier seg oftest om import av storfekjøtt. Det er streng kontroll rundt denne importen. De viktigste kontrollpunktene er:

Det er kun lov å importere et fåtall land og et fåtall kjøttvirksomheter i disse landene. I Afrika er enkelte virksomheter i Namibia, Botswana, Zimbabwe, Swaziland og Sør-Afrika godkjente for eksport til EU/EØS. Disse virksomhetene er særskilt godkjent av europeiske myndigheter.
Alt kjøtt som importeres inn til EU/EØS blir kontrollers ved en grensekontrollstasjon
Kjøttet følges av veterinærattester utstedt av myndighetene i disse landene.
Grensekontrollen gjennomfører dokumentkontroll og eventuelt prøvetaking av kjøtt som ønskes importert.

Reklame