Nedgang i antall elg felt på statsallmenningene ..

Det ble i 2021 skutt ca 820 elg på statsallmenningene i Sør-Norge. Dette er en nedgang på nesten 200 dyr i forhold til for ca ti år siden. Kvotene er også betydelig redusert. Antallet hjort har økt noe. Selv om det bli færre dyr å jakte på er det populært å jakte elg og hjort hos fjellstyrene. I fjor deltok nesten 2000 jegere på jakt hos fjellstyrene som samlet sett er den største tilbyderen av jakt for allmennheten i Norge.

Foto. Torgeir Lande.

Fjellstyrene har nå oppsummert fjorårets jaktsesong. 1970 jegere har deltatt på elg- og hjortejakt på fjellstyrenes 260 jakttilbud. Omkring 60% av jegerne var tilreisende og 40% lokale jegere. Fellingsprosenten på elg var omkring 86%, noe som er høyt i mange av disse høyfjellsterrengene.

-Alt i alt kan vi oppsummere sesongen som god. I mange områder har man jobbet med å skyte ned en noe høy elgstamme. Dette ser det nå ut som man har lykkes med hos mange fjellstyrer», opplyser rådgiver Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband
Ut fra gjennomsnittsvekter på elg bidro jakta på statsallmenning i Sør- og Midt-Norge til at ca 102 tonn elgkjøtt ble brakt ut av statsallmenning i tillegg til kjøtt fra 57 hjort.Inntekter fra elg- og hjortejakt i 2021 var omkring 8,3 millioner totalt.

-Vi følger utviklingen i elgstammen med spenning, både i forhold til vekter og antall dyr, sier Lande. Nyere forskning viser at elgen påvirkes negativt av klimaendringene. Flest og størst kalver får man i kalde og fuktige sommre. På bakgrunn av dette må kanskje avskytningsstrategi endres etterhvert, opplyser han.

Inntektene fra jakt og fiske i statsallmenningene går tilbake til å forvalte disse store utmarksarealene og tilrettelegge for allmenn bruk. Årlig legges omkring 60 jaktfelt for elg og hjort ut for søknad på nettstedet Inatur.no. De fleste legges ut på fireårskontrakter. Søknadsfrist er 2. mai. Man kan jakte elg og/eller hjort hos ca 60 av de 93 fjellstyrene.

Fjellstyrene administrerer all jakt og fiske på statsallmenning. De selges årlig tilsammen 50.000 fiskekort, 25.000 småviltkort, 3-7.000 villreinkort og 1000 fellingstillatelser på elg og hjort. Fjellstyrene har også 330 hytter for utleie til alle for rimelige priser. Fjelloppsynet driver kontroll, informasjon, veiledning og tilrettelegging og er ansatt av fjellstyrene. Statsallmenningene i Norge dekker ca 27 mill daa. eller ca 11% av Norges utmarksareal.

Reklame