Vil øke bøtesatsene for ulovlig utførsel av fisk

NHO Reiseliv mener et viktig bidrag for å få redusert smugling og tyvfiske vil være å øke bøtesatsene. – Boten for ulovlig utførsel av fisk er altfor lav, sier NHO Reiseliv-direktøren. NHO Reiseliv har denne uken sendt et brev til Justisdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og statsadvokatembetet, med krav om en betydelig økning av bøtesatsene for…

Larvikfirmaet NASTA og SINTEF skal utvikle utslippsfrie gravemaskiner…..

PILOT-E programmet støtter prosjektet Zero Emission Digger (ZED) med 8 m NOK for å få større, utslippsfrie gravemaskiner på markedet. – Dette var veldig moro. Vi i NASTA er veldig opptatt av fornøyde kunder. Når kundene våre ønsker utslippsfrie anleggsmaskiner, så må vi hive oss rundt og skaffe det, sier HMS-ansvarlig i NASTA, Nils-Olav Haukaas.…

Endrer kongekrabbekvoten for 2018

  Regjeringen endrer kongekrabbekvoten for 2018. Beregninger fra forskerne tyder på en nedgang i bestanden av kongekrabbe i det kvoteregulerte området. – Etter råd fra forskerne har vi satt kvoten for 2018 noe lavere enn den har vært i år. Selv om kvota går litt ned vil det totale uttaket av kongekrabbe fortsatt være høyt.…