Nå stenger bobilparkeringa i Larvik for vinteren….

Etter en vellykka sesong for Larvik’s bobilparkering stenges nå plassen for vinteren. Med ikke mindre enn ca. 1000 overnattinger viser det at plassen har livets rett.  Og etter en oppgradering med nye strømkasser og bedre vannforsyning har plassen blitt veldig populær. I dag ble strømmen kobla fra og vannet stengt. Plassens drivere, Halsen Idrettsforening, kunne…

Utlendinger flytter fra Spania

90.000 utenlandske borgere forlot Alicante-provinsen i 2013. Det er spesielt europeiske pensjonister som oppfatter livet i Spania som dyrere enn tidligere, og er bekymret for pensjonen sin. Det var på 1990-tallet at utenlandske beboere begynte å flytte til Alicante og Spania. Gjennom hele det tiåret økte antallet voldsomt. Det høyeste antall utenlandske beboere i Spania…