Utlendinger flytter fra Spania

Alicante, Spania

Alicante, Spania

90.000 utenlandske borgere forlot Alicante-provinsen i 2013. Det er spesielt europeiske pensjonister som oppfatter livet i Spania som dyrere enn tidligere, og er bekymret for pensjonen sin.

Det var på 1990-tallet at utenlandske beboere begynte å flytte til Alicante og Spania. Gjennom hele det tiåret økte antallet voldsomt. Det høyeste antall utenlandske beboere i Spania av alle typer nasjonaliteter nådde 472.610 i 2012.

Det nasjonale statistikkbyrået (INE) har i sin nyeste publikasjon vist at antallet utenlandske beboere i Alicante-provinsen i 2013 falt fra 469.417 til 379.689. Det er et antall som var lavere enn i 2007.

Størst var antallet briter, som i 2013 minket med 30 prosent. Ved slutten av året var det registrert 91.287 briter i Alicante, i følge bostedsregisteret (empadronados). Antall tyskere ble redusert med 40 prosent fra 36.000 til vel 21.000.

Tallene viser også at sammensetningen av utlendinger endres. I tidligere tider var det pensjonister som gikk tidlig av, men i de siste årene er det en økning av mennesker som kommer for å arbeide og bosette seg med familien, i følge INE.

Hva som har skjedd i 2014, vil først bli klart i begynnelsen av januar 2015. Flere kommuner frykter likevel at trenden fortsetter, og er veldig opptatt av å få folk til å registrere seg i det lokale bostedsarkivet. Det er, som kjent, disse tallene som er bakgrunn for hvor mye statlige overføringer kommunen får.

I Torrevieja forventer man at antallet utlendinger vil komme under 100.000 ved neste telling. Det betyr færre penger, og færre medlemmer i bystyret.

Dette står altså i sterk kontrast til kjøpsbølgen av ferieboliger. Den er større en noen gang.

Raquel Huerte, sosiologiprofessor ved universitetet i Alicante, tror at høyere levekostnader, sammenlignet med tidligere tider er noe av årsaken til flukten. Dessuten kutt i helse-, sosial- og fritidstilbud. Hun sier at enkelte kommuner brukte å arrangere spesielle tilstelninger for utlendinger. Nå er disse færre, eller avlyst.

Hun tror også at de som reiser hjem føler at de har tatt feil, at deres lovede land og liv ikke ble som forventet, selv om hun fastholder at penger er den viktigste årsaken.

Reklame