Nå stenger bobilparkeringa i Larvik for vinteren….

Etter en vellykka sesong for Larvik’s bobilparkering stenges nå plassen for vinteren. Med ikke mindre enn ca. 1000 overnattinger viser det at plassen har livets rett.  Og etter en oppgradering med nye strømkasser og bedre vannforsyning har plassen blitt veldig populær.

I dag ble strømmen kobla fra og vannet stengt.

stenger

Plassens drivere, Halsen Idrettsforening, kunne godt tenkt seg et nytt asfaltdekke som var helt rett, men dette er en stor investering som nok krever for mye penger. Leietida fra Jernbaneverket er på 10 år og det gjenstår nå 7 år. Og dersom ikke eierne, Jernbaneverket, skulle ha behov for tomta til annet formål blir det nok forhåpentligvis Bobilparkering her i mange år framover.