Kjøring på GPS kan være en stor overraskelse…..

Bilisten som plotta inn kjøreruta fra Larvik til Hammerfest via Sverige og Finland ble litt satt ut da plutselig GPS-dama kommanderte klart og tydelig TA AV TIL HØYRE. Befalingen ble fulgt, tok av fra 4 felts motorvei inn på en mindre to feltsvei da dama igjen kommanderte TA AV TIL HØYRE. Det som bilisten da ble møtt med var en bomvei, med bommen åpen, men det var bilspor etter en bil som hadde kjørt der etter det siste snøfallet dagen før. Etter GPS’n var dette en vei på 12 kilometer. Mørket hadde kommet og undringen var stor, skal det kjøres videre eller skal det ikke. Bilisten tok sjansen, kjørte videre på en skogsbilvei med 2 hjulspor, grass som stakk opp av snøen mellom hjulsporene, men bilsporene i veien ble fulgt til det etter ca 6 kilomerets kjøring skremte en skogsmaskinfører langt inn i småskauen. Virket som han ble veldig overrasket å se en norskregistrert bobil bil langt inne i de mørke svenske skogene. Ferden videre fortsatte for den norske ekvipasjen og etter nye 6 kilometer på den svenske skogsbilveien var det en ny bom, som også heldigvis sto oppe, kom bobilen med nordmennen ut på en litt bedre vei med asfaltdekke lagt i 60 åra hvor GPS dama kommanderte, KJØR TIL VENSTRE. Plutselig var den noe forvirra nordmannen inne på E4 på vei nordover mot Sundsval og Finland. Hvor bilisten hadde vært har han forsøkt å finne ut av, men det spørsmålet står ennå ubesvart.

GPS-vei i Sverige. Foto: Norge24.no

GPS-vei i Sverige. Foto: Norge24.no