Store vanndammer og mye vannplaning ….

Etter de siste dagenes nedbør har det mange steder lagt seg mye vann i veibanen. Kjør forsiktig… Vannplaning Vannplaning er en betegnelse for at et bilhjul under bestemte forhold mister kontakten med veibanen når den er våt. Ved kjøring på våt vei, bygges det opp en vannkile foran hjulet, og avhengig av vannmengden, bilens hastighet…

Venter lenger med omlegging til vinterdekk…..

Norske bileiere har blitt tregere med å bytte til vinterhjul, ifølge dekkbransjen. Når snøen uteblir lar mange seg narre til å tro at det er sommerføre. VINTERSJOKK: Mange bileiere venter i lengste laget med å bytte dekk, ifølge bransjefolk. (Foto: Colourbox) – Pågangen av kunder som vil legge om til vinterhjul kommer senere enn før.…