Våren banker på …

Tekst og foto: Svein E. Børresen             Selv om vinden kan være sur, er det likevel tegn som forteller om vår. Enkelte fugler har ankommet og selv har jeg sett flere. Når den sure vinden stilner er det godt å sitte ute på svabergene, å suge inn de første tegn på en lysere årstid.            …

Regjeringen forlenger strømstøtten …

Regjeringen forlenger strømstøtten ut april, i første omgang. – Vi har i dag bestemt oss for at vi vil fortsette ordningen som gjør at vi reduserer de ekstreme utslagene av de høye prisene nå for husholdningene, så vi vil videreføre den strømstøtteordningen som har vært, sier Olje og energiminister Terje Lien Aasland. – Detaljene i…

Foreslår laksefiske i Drammensfjorden 

Miljødirektoratet foreslår å åpne Drammensfjorden for laksefiske, fordi Drammenselva og Lierelva er infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris. – Av behandlingstekniske og smittvernmessige årsaker er det en fordel at det er lite laks i elver infisert med G. salaris. Derfor er det vanlig praksis å tillate fiske etter laks i infiserte vassdrag og nærliggende sjøområder fram til parasitten er…

Mer friluftsliv gjennom TV-ruta ….

Statskog inngår samarbeid med Naturkanal1 for å spre kunnskap og inspirasjon rundt jakt, fiske og friluftsliv. Naturkanal1 er en nystartet, riksdekkende nisjekanal for friluftsliv. Statskog SF ønsker å bidra til at kanalen sprer inspirasjon til bærekraftig friluftsliv. – Statskog har et bredt tilbud og mye kompetanse innenfor jakt, fiske og friluftsliv. Å nå ut til…

REKORDHØY TØMMERHOGST I 2021

Det ble solgt 11,5 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2021. Det er 11,7 prosent mer enn året før. Dermed når tømmerhogsten nok en gang et rekordnivå etter en dupp i 2020, skriver Statistisk sentralbyrå. I tillegg var prisen på tømmer høyere i 2021 enn året før. I gjennomsnitt var prisen på 440 kroner per kubikkmeter…