Norges første museumsjernbane 50 år

Setesdalsbanens venner har i disse dager utgitt en bok i forbindelse med at Setesdalsbanen i 2014 feirer 50 år som museumsjernbane. Setesdalsbanens nye bok omhandler de første 50 årene som museumsjernbane. Om begivenhetene og personene som har gjort Setesdalsbanene til det den er i dag, og de som i dag jobber med å holde Setesdalsbanen…

Samferdselsministeren har vært på ny jernbanebefaring…

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har i dag vært på befaring av den nye jernbanestrekningen mellom Larvik og Eidanger og skriver følgende på sin twitter-konto: Stor jernbanesatsing i årene fremover. Budsjettet økt med nesten 50% i 2014 og 2015. Etter mange år med vekst i vedlikeholdsetterslepet skal vi snu trenden med kraftig vekst i vårt infrastrukturfond. Planlegging av…