Samferdselsministeren har vært på ny jernbanebefaring…

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har i dag vært på befaring av den nye jernbanestrekningen mellom Larvik og Eidanger og skriver følgende på sin twitter-konto:

Stor jernbanesatsing i årene fremover. Budsjettet økt med nesten 50% i 2014 og 2015. Etter mange år med vekst i vedlikeholdsetterslepet skal vi snu trenden med kraftig vekst i vårt infrastrukturfond. Planlegging av nye strekninger øker fra 200 mill kr til 750 mill kr. Litt spesielt at opposisjonen klager på at vi satser «for mye» på vei, jernbanesatsingen skjemmes jeg ikke av.

I dag har vi besøkt Telemark og Vestfold for å se på strekningen mellom Larvik og Porsgrunn, med mange bro/tunnel kombinasjoner. Imponerende utstyr som spiser gråstein til frokost.

Jernbanebefaring

Jernbanebefaring på den nye traseen mellom Larvik og Eidanger. Foto: Samferdselsdepartementet.