ADKOMSTEN TIL FARRISKILEN STENGES

Vegvesenet skriver på sin Facebookside at det på grunn av anleggsarbeidene nedenfor Bøkeskogen, må adkomsten til Farriskilen stenges i perioder. Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke ha ferdsel hverken til fots eller med kjøretøy inn til området i tiden: Fra Mandag 20. okt. – Torsdag 24. okt. stengt kl. 07.00-19.30 Åpent på kveldstid og i…