ADKOMSTEN TIL FARRISKILEN STENGES

Vegvesenet skriver på sin Facebookside at det på grunn av anleggsarbeidene nedenfor Bøkeskogen, må adkomsten til Farriskilen stenges i perioder. Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke ha ferdsel hverken til fots eller med kjøretøy inn til området i tiden:
Fra Mandag 20. okt. – Torsdag 24. okt. stengt kl. 07.00-19.30
Åpent på kveldstid og i helgen 24.-26. okt.
Fra Mandag 27. okt. stengt hele døgnet i tre uker, til fredag 14. nov. kl 19.30
Båter kan fraktes gjennom anleggsområdet til/fra Farriseidet ved henvendelse for avtale til vakttelefon 468 01 148 på dagtid.
Hundeklubben, Padleklubben, Farris båtforening og Bøkeskogen og Kilens venner er orientert om stengingen.

Vei_Kilen_MG_1738w

Stenges i perioder. Foto: R.Nordkveldemoen