ADKOMSTEN TIL FARRISKILEN STENGES

Vegvesenet skriver på sin Facebookside at det på grunn av anleggsarbeidene nedenfor Bøkeskogen, må adkomsten til Farriskilen stenges i perioder. Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke ha ferdsel hverken til fots eller med kjøretøy inn til området i tiden: Fra Mandag 20. okt. – Torsdag 24. okt. stengt kl. 07.00-19.30 Åpent på kveldstid og i…

Statens vegvesen E18 Gulli-Langåker…stengevarsel

TRAFIKKMELDING Stengevarsel for natt til onsdag 24.september og natt til torsdag 25. september. E18 Gulli-Langåker, stengt i sydgående retning, fra tirsdag 23.9. kl.22:00 til onsdag 24.9. kl.06:00 og E18 Langåker-Gulli, vil være stengt i nordgående retning, fra onsdag 24.9. kl.22:00 til torsdag 25.9. kl.06:00 Omkjøring skiltes. Foto: Jan E. Thorstein