Dronningensgate i Larvik er stengt i helga…

Før selve brua kan byttes er det en del forberedende arbeider som må til. I løpet av denne helgen skal det borres og peles ned seks stålkjernepeler som nytt fundament for den fremtidige brua.

Det vil bli et kontinuerlig arbeid i området i helgen, og det vil bli borring både i den gamle banen og i veien. Det skal blant annet tas prøver av den eksisterende konstruksjonen.

Forarbeidene til ny jernbanebru er i gang. Foto: Reidar Nordkveldemoen ©

Forarbeidene til ny jernbanebru er i gang.
Foto: Reidar Nordkveldemoen ©