Lillestrøm kåret til Norges sykkelby….

For fjerde gang kåres Lillestrøm til Norges beste sykkelby. Ikke noe annet sted i landet er syklistene mer fornøyde med forholdene enn i Lillestrøm.

Lillestrøm er den byen i Norge hvor syklistene er mest trygge når de sykler. De synes forholdene jevnt over er gode, og at framkommeligheten er god. Det viser en undersøkelse Syklistenes Landsforening har gjennomført blant sine medlemmer.

– Dette inspirerer, og vi gir oss ikke med dette. Moderne byer satser på sykkel, men vi har langt fram til vi kan sammenligne oss med Malmø og København. Og jeg ser at det blir tettere i toppen, og kamp om tittelen også om to år, sier Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune.

Syklister i Brunlanes. Foto: Reidar Nordkveldemoen ©

Syklister i Brunlanes.
Foto: Reidar Nordkveldemoen ©

Kristiansand nummer to

Kristiansand er den byen som har de nest mest fornøyde syklistene. Og selv om syklistene er mer fornøyd med Kristiansand i år enn for to år siden, har det ikke vært nok til å gå forbi Lillestrøm. Også Kongsberg beholder tredjeplassen fra forrige gang undersøkelsen ble gjennomført.
– Vi ser at de byene som gjør en innsats over tid, også oppnår gode resultater. De beste sykkelbyene i Norge, er de som i lang tid har arbeidet for å legge forholdene til rette, sier informasjonssjef i Syklistenes Landsforening, Hulda Tronstad.
Egne opplevelser

Undersøkelsen «Syklist i egen by» har målt hva syklistene opplever når de sykler. Hvor trygge de følger seg og hvordan de opplever forholdene som syklist ute i gatene. Både når det gjelder infrastruktur, veivedlikehold og parkeringsplasser.
– Undersøkelsen gir en viktig pekepinn til norske byer hva de bør jobbe med i årene som kommer, sier informasjonssjef i Syklistenes Landsforening, Hulda Tronstad.
Trondheim imponerer

Storbyene ser ut til å slite litt med å forbedre forholdene, men er på god vei. Kristiansand har i alle år hatt et godt resultat, og til viss grad Stavanger, men de tre største byene Oslo, Bergen og Trondheim har i alle år hatt stort forbedringspotensial, og med til dels misfornøyde syklister.
Selv om alle storbyene har hatt framgang i år, er det ingen som slår Trondheim i forbedring. Hele åtte plasser har byen avansert på lista.
– Vi har vært spente på Trondheim fordi vi har over tid sett at gjennom Miljøpakken har jobbet godt med infrastrukturen. Og det ser det ut til at byens syklister har likt svært godt, påpeker Tronstad.
Hun viser også til at selv om byene Bergen og Oslo ikke avanserer plasseringsmessig, så er syklistene en anelse mer fornøyd i her enn for to år siden.
Ålesund dårligst igjen

Av de mindre byene med godt avansement er Lillehammer (opp 15 plasser) og Fredrikstad (opp seks plasser). I disse byene har særlig framkommeligheten bedret seg i de to siste årene.
Ålesund er den byen hvor syklistene er mest misfornøyd. Byen har i alle år hatt jumboplassen over sykkelbyene, og det ser ikke ut som det er noen tegn til bedring. Man kan heller snakke om hva syklistene i Ålesund er minst misfornøyd med.
Ombud for syklister

Undersøkelsen «Syklist i egen by» er et av mange områder Syklistenes Landsforening arbeider med for å bedre forholdene for syklister i Norge.
Organisasjonen driver jevnlig påvirkningsarbeid overfor stat, fylke og kommuner for å bedre planleggingen, øke bevilgningene og bedre regelverket slik at vi gjør det enklere og bedre å være syklist i Norge. Organisasjonen arbeider også med å bedre sykkelkulturen og kunnskap om sykling, med sykkelturisme og med å skape sykkelvennlig byutvikling, sykkelvennlige skoler og bedrifter.
Syklistene har også egne sykkelprosjekter rettet mot barn og minoritetsgrupper.

SE RESULTATENE
Om undersøkelsen

“Syklist i egen by 2014″ tar for blant annet for seg spørsmål om standarden på sykkelveiene, hvordan parkeringsforholdene for sykkel er, vedlikehold både sommer og vinter og hvor trygge syklistene føler seg når de sykler.
Dette er fjerde gang undersøkelsen gjennomføres. De tre første gangene (2008, 2010 og 2012) har seieren gått til Lillestrøm i Skedsmo kommune. Ved siste undersøkelse i 2012 ble Kristiansand og Kongsberg nummer 2 og 3. Undersøkelsen holdes annethvert år.
Om lag 2500 syklister deltok i undersøkelsen i 2014.

Reklame