Litt føre var……

Fra meteorologisk institutt er det sendt ut varsel om flom, gult nivå, for Telemark og Østlandet pga regn. Les mer .. Og med et så stort nedslagsfelt som Farrisvannet har kan det bli mye vann i den store «dammen».

Store vanndammer og mye vannplaning ….

Etter de siste dagenes nedbør har det mange steder lagt seg mye vann i veibanen. Kjør forsiktig… Vannplaning Vannplaning er en betegnelse for at et bilhjul under bestemte forhold mister kontakten med veibanen når den er våt. Ved kjøring på våt vei, bygges det opp en vannkile foran hjulet, og avhengig av vannmengden, bilens hastighet…

Harepest på Nordseter ved Lillehammer…..

Det er bekreftet harepest i en hare som ble funnet død på Nordseter ved Lillehammer midt i september i år. Bakterien er smittsom. Mennesker kan bli smittet ved kontakt med sjuke harer eller ved å drikke vann som er infisert med bakterien. Foto: Jan E. Thorstein Derfor er det svært viktig å unngå berøring av…

Nå går Numedalslågen igjen inn i Åsrumvannet…….

Vannføringen i Numedalslågen er nå på drøye 300 m3/sek og gjør et vanskelig for camperne ved Åsrumvannet. De fleste vognene er nå etter tidligere erfaringer parkert lenger vekk fra vannet. Vannet har ikke nådd målet for flom da middelflom er 448 m3/sek, femårsflom er 539 m3/sek og femtiårsflom er 949 m3/sek. så det er et…