Lågendalsforfatteren Bjørn Bergene ute med ny bok…..igjen

Ta te dæ! – det er meir borti!

Sett deg til bords og forsyn deg, det er mer mat på kjøkkenet!

Slik ble en, og blir en ønsket til bords i Lågendalen. Gjestfritt ble det ryddet plass ved kjøkkenbordet, til alle tider og til alle måltider. Alle fikk plass; dyrlege, distriktslege, feier og fant, emmisærer, tatere, tuskhandlere, fiskemann og smørmann, melkekontrollør, forsikringsagenter og julebukker…..det var plass til alle.

Boka finner du hos mer om «Mor Kommas gjeddekaker», «Koddelikør», «Bitterosten», «Kaffi fra Næss Landhandleri», «Fattimannskonjakk», «Gjedda, Lågendalens krokodille» og mye mer.

Boklansering 700

Bjørn Bergene i hyggelig prat under boklanseringen på Nordbyen. Foto: Jan E. Thorstein ©

Boka forside

Boka bakside