Etter uker med mildvær og regn …..

Det store nedfallsfeltet til Farrisvannet tar i mot mye regn og nå er vannet så fullt at demningen er åpnet. Områder står allerede under vann slik som adkomsten til Naturskolen på Framnes.

Bilde

Store vannmengder slippes nå ut i Hammerdalen.

Bilde

Det begynner å bli veldig mye vann.

Bilde

Ennå kan en gå tørrskodd over til Framnes.

Bilde

Alle foto: Reidar Nordkveldemoen ©