Tett snødrev i Lågendalen

Temmelig grått oppover dalen i dag.

Image

Foto: Reidar Nordkveldemoen ©