Rapport fra TORP – Sandefjord Lufthavn

 
Selv om snøen laver ned på Torp, holder flyplassen åpen.
Brøytetoget som blir brukt består av 4 til 5 Sweepere som kjører først, 2 strøbiler, 1 snøfres, 1 hjullaster med lampekost samt vaktsjefbil (brøyteleder) til slutt i toget som påser at alt går rett for seg. De sørger for at rullebanen blir brøytet for snø, aviset og strødd. Ved tett snøvær stenger flytrafikken i intervaller på inntil 20 minutter og «gutta» bruker 16 minutter på å brøyte den 3 km lange og 45 m brede rullebanen. På flyoppstillingsplassen sørger 4 hjullastere og en snøfres for at flyene kommer ut og inn fra terminalen.
Vi er stolte av gutta våre!
Sandefjord Lufthavn TORPs bilde.
Sandefjord Lufthavn TORPs bilde.
Sandefjord Lufthavn TORPs bilde.
Reklamer