Per Arne Dahl ny biskop…

Per Arne Dahl (63), ble 12. mars tilsatt som ny biskop i Tunsberg bispedømme. Laila Riksaasen Dahl som har vært biskop i Tunsberg siden 2002, går av med pensjon i sommer.

Per Arne Dahl

Les mer >>>