Vil koble sammen Vestfold- og Sørlandsbanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil be Jernbaneverket utrede sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Han åpner også for flere småinvesteringer for tiltak som raskt vil gi flere togpassasjerer og mer godstrafikk på jernbane.

Samferdselsminister

Les mer >>>

Reklame