Ikke gå på isen, den er farlig

I fjor druknet fire mennesker da de gikk gjennom råtten is, og årets is er enda farligere med sterkt vekslende temperaturer.

NLS 300

Les mer >>>