Ingen framtid for palmeolje i Norsk landbruk

De siste dagene er bruk av palmitinsyre, et biprodukt av palmeolje, i kraftforproduksjon vært gjenstand for stor debatt. Felleskjøpet Agri har benyttet vegetabilsk olje utvunnet av palmeolje i sin kraftforproduksjon men tar nå ansvar for å fase ut denne fettkilden. De bondeeide landbrukssamvirkene tok tidlig ansvar for å fase ut bruken av palmeolje i det norske konsummarkedet.

Tine melkeprodukter 200

Les mer >>>