TORVET I LARVIK ER I FERD MED Å RASE NED I PARKERINGSKJELLEREN

Etter en inspeksjon i begynnelsen av mars viser det seg at det er stor sprekkdannelser i fundamentene som bærer den store vekten av torvet og de store steinmassene som er plassert oppe på torvtaket foran det gamle DNC-bygget. Kommunen har nå engasjert flere arkitektkontorer for å utarbeide et nytt torg, men det store spørsmåler er om de rekker dette før torvet raser sammen.

Sprekker 500

Les mer >>>

Reklame