Landbrukstilskuddene for Larvik eller hele landet

Pristilskudd offentliggjøres én gang per år, året etter at utbetalingene har funnet sted.

Her finner du tilskuddene for Larvk kommune:

https://www.slf.dep.no/no/tilskuddsbase?navn=&utbetalingsaar=2013&fylke=07&kommune=0709&sort=NAVN&sortOrder=ASC

Eller søk i kommuner over hele landet:

https://www.slf.dep.no/no/nyhetsarkiv/produksjon-og-marked/pristilskudd-utbetalt-til-jordbruksforetak-i-2013