Stadig forandringer ved nye E18

Bilde

Foto: Reidar Nordkveldemoen ©

Bilde

Foto: Reidar Nordkveldemoen ©

Tilførselsveier til Kilenområdet i byggeperioden.