BT fant 2 Frp-bønder med lønn over statsbudsjettet

Senterpartiet og Bondelaget har lært bøndene til å bli statsansatte, med lønn over statsbudsjettet. bt.no/nyheter/lokalt