Stor brann ved Skollenborg Kraftstasjon Kongsberg

Kl. 14:45   Stasjon Konsberg rykker ut til stor brann ved Skollenborg Kraftstasjon. Lukk dører og vinduer og hold avstand.

Vedr brann: Brannen utvikler seg og publikum anmodes om å forlate stedet da det er eksplosjonsfare.

Trafooljen som brenner er svært giftig

Kl. 15:25  Brannvesen har kontroll over brannen. Eksplosjonsfare betydelig redusert.