Folkemøte i Nestun Samfunnshus om Solum transformatorstasjon

NVE arrangerer offentlig møte om ny Solum transformatorstasjon med 132 kV kraftledninger i Nestun Samfunnshus i Larvik kommune i Vestfold tirsdag 9. september kl. 1900.

NVE har mottatt melding fra Skagerak Nett AS om en ny 40 MVA Solum transformatorstasjon i Larvik kommune. For å forsyne den nye transformatorstasjonen med strøm planlegges det ny 132 kV kraftledning til Dolven transformatorstasjon i Larvik og ny 132 kV kraftledning gjennom Porsgrunn kommune til Meen transformatorstasjon i Skien kommune. Kraftledningen er 28 km lang.

Bakgrunnen for meldingen er økt behov for sikker strømforsyning til utbygging av dobbeltspor på jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn. I tillegg er det behov for å styrke forsyningen mot 22 kV nettet i Larvik.

NVE har sendt meldingen på høring til de berørte kommunene, i tillegg til en rekke andre høringsinstanser. Høringsfristen er satt til 10. oktober 2014.

NVE

Les mer om saken på www.nve.no/kraftledninger.